Προσφορά
Offer
10% για κρατήσεις για όλους
τους μηνες με προπληρωμή
από 5 μέρες και πάνω.
Ισχύει μέχρι 31 Μαϊού.
10% discount for all prepaid bookings for 5 days or more.
Valid until 31 May.